เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมภิศ ชาภักดี

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

การรู้จักตัวอักษรในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักเรียนต้องรู้ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงต่อไป