เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ได้รับความสนใจและเผยแพร่มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆทั่วโลก อีกทั้งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่รับเอาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมหลายๆอย่างของญี่ปุ่นเข้ามาเช่น การแต่งตัว รายการโทรทัศน์ เพลง การ์ตูน ทำให้ปัจจุบันมีผู้สนที่สนใจเรียนภาษญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก