เรียนนอกตำรา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Patcharintra Tintai

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว