เรียนนอกตำรา

Patcharintra Tintai

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน