วิชาประวัติศาสตร์

นิตยา ศิริโสดา

โรงเรียนคลองสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์