ผู้สอน
นางสาว อาทิตยา บาลไทยสงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15163

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขี้ยนเบื้องต้นของนักเรียน