เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GS 4204 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางสังคมวิทยา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

GS 4204 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางสังคมวิทยา เป็นรายวิชาที่สอนเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา รุ่นที่ ๑๑