ผู้สอน
วริทธิ์ กิ่งเณร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ตารางการคำนวณ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15179

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อทดสอบการสร้างชั้นเรียน