การงานอาชีพ

อรัญทิพย์ ชะตางาม

โรงเรียนชุมชนวัดศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเพิ่มความสามารถทางการงาน อาชีพ