วิชาสังคมศึกษา

สมชาย ล้วนประเสริ

โรงเรียนบ้านวังจรเข้

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาผู้เรียน