เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

[email protected] mala

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แบบทดสอบพื้นฐาน

เรื่องการนับจำนวน

1.จงเติมตัวเลขที่หายไป


1 2 4 6
8 9
12 13 15
16 19