แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบทดสอบพื้นฐาน

เรื่องการนับจำนวน

1.จงเติมตัวเลขที่หายไป


1 2 4 6
8 9
12 13 15
16 19