Scholar Network


ผู้สอน
สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย สสท.
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Scholar Network

รหัสวิชา
1521

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Scholar Network คือ การติดต่อกันในระหว่าง Scholar โดยจะมีการนำเสนอข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญมาให้ทราบและช่วยกันคิดหาวิธีจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books