เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 ครูวิทยา โสภากุล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิทยา โสภากุล

โรงเรียนวัดด่านสำโรง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในเอกสารการสอน

2. ทำการศึกษาเอกสารการสอน ทำใบงาน

3. ทดสอบหลังเรียน