ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซีรี่ย์3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซีรี่ย์3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว สอดคล้องกับฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคุมสาระการเรียนรู้ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย