เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซีรี่ย์3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุกัญญา ด้วงหรุ่ม

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซีรี่ย์3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว สอดคล้องกับฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคุมสาระการเรียนรู้ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย