ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซีรี่ย์3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว

สุกัญญา ด้วงหรุ่ม

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซีรี่ย์3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว สอดคล้องกับฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคุมสาระการเรียนรู้ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย