วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัยศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

https://youtu.be/xXMG6b1voxw