ขออนุญาตเข้าชั้นเรียนใหม่ค่ะ

ธัญญารัตน์ หลวงคำอ้าย

มหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ ชื่อ ออย ค่ะ