ขออนุญาตเข้าชั้นเรียนใหม่ค่ะ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ ชื่อ ออย ค่ะ