เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การตลาดออน์ไลน์2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนการสอนทำ ในรายวิชานี้เน้น ขบวนการหลักการทางการตลาดออน์ไลน์ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติลองในบางเครื่องมือ แต่อิงทางการทางการตลาดแบบดั้งเดิม มาประยุกต์ ดัดแปลง และการตลาดแบบใหม่ เช่น บน fb , iG , line การทำตลาดแบบ SEO เครื่องมือทางการตลาดบน internet เข้ามาเกี่ยวข้อง