เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศิลปะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมภิศ ชาภักดี

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

ศึกษาเรียนรู้รูปลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์โดย การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ วาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง และงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน