ผู้สอน
นางสาว ดวงใจ ขันธสามล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15276

สถานศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30250 โปรแกรมสำนักงาน 1