homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
person
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ผู้สอน
นางสาว เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1528

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษา สาขาการฝึกสอนกีฬา และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)