homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ผู้สอน
นางสาว เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1528

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา สาขาการฝึกสอนกีฬา และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)