ผู้สอน
พิวานันต์ ฝั้นเต็ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างวีดิทัศน์(1-58)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15280

สถานศึกษา

โรงเรียนเมืองแพร่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิดีทัศน์ รูปแบบรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ในการสร้างวีดิทัศน์ กระบวนและขั้นตอนการผลิตวีดิทัศน์ การเขียนบทวีดิทัศน์ ฉาก แสงและกราฟิกในการสร้างวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง การบันทึกภาพวีดิทัศน์ การตัดต่อวีดิทัศน์ การเผยแพร่วีดิทัศน์ เพื่อสร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างสร้างสรรค์