ผู้สอน
จริญญา ม่วงจีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ครูจริญญา ม่วงจีน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15294

สถานศึกษา

โรงเรียนแก่งคอย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการสอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4