เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2/12(ง20256)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง20256)

เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ App Inventor

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 12