นักศึกษาโปรเจ็ค


ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักศึกษาโปรเจ็ค

Class ID
1533

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาโปรเจ็คทุกคนต้องเข้ามาเป็นสมาชิกในชั้นเรียนโปรเจ็ค กรอกประวัติและใส่รูปเข้าไปให้เรียบร้อย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)