นักศึกษาโปรเจ็ค


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักศึกษาโปรเจ็ค

รหัสวิชา
1533

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาโปรเจ็คทุกคนต้องเข้ามาเป็นสมาชิกในชั้นเรียนโปรเจ็ค กรอกประวัติและใส่รูปเข้าไปให้เรียบร้อย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books