นักศึกษาโปรเจ็ค

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาโปรเจ็คทุกคนต้องเข้ามาเป็นสมาชิกในชั้นเรียนโปรเจ็ค กรอกประวัติและใส่รูปเข้าไปให้เรียบร้อย