homeม.307
person
ม.307

ผู้สอน
คุณครู ผู้น่ารัก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.307

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1534

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  จำนวน 1 หน่วยกิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)