58_4/11
ผู้สอน

นาง พรทิพย์ ทานะมัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
58_4/11

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15351

สถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.