ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

58_4/8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15353

สถานศึกษา

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน