ม.2/1 (ง22101)
ผู้สอน

KruPloy Payaksing

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.2/1 (ง22101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15356

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง22101)

เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ App Inventor

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.