ม.2/1 (ง22101)


ผู้สอน
KruPloy Payaksing
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/1 (ง22101)

Class ID
15356

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คำอธิบายวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง22101)

เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ App Inventor

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)