Industrial_Electricity


ผู้สอน
ดร. ณตฤณ จันทร์จำรัส
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Industrial_Electricity

รหัสวิชา
1536

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำอธิบายวิชา

เป็นการศึกษาระบบควบคุมในอุตสาหกรรม ประกอบด้วยนิวแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และเครื่องกลไฟฟ้า โดยจะมีการควบคุมเป็น 3 แบบคือควบคุมด้วยวาล์วทางกล การควบคุมด้วยแมกเนติก และการควบคุมด้วย PLC


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books