เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Industrial_Electricity

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการศึกษาระบบควบคุมในอุตสาหกรรม ประกอบด้วยนิวแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และเครื่องกลไฟฟ้า โดยจะมีการควบคุมเป็น 3 แบบคือควบคุมด้วยวาล์วทางกล การควบคุมด้วยแมกเนติก และการควบคุมด้วย PLC