คอมพิวเตอร์ ชั้น ม 3
ผู้สอน

นิรมล บุญเนตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ชั้น ม 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15390

สถานศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.