ผู้สอน
ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15391

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ