เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทัศนศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจการนำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานของศิลปินและตนเอง การใช้เทคนิคต่างๆทางทัศนศิลป์มาสร้างงานศิลปะเพื่อสื่อความหมาย