การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) ม.6/1

ณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา

โรงเรียนพังเคนพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) ชั้น ม. 6