ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) ม.6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15398

สถานศึกษา

โรงเรียนพังเคนพิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) ชั้น ม. 6