ผู้สอน
จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยี 1 ชั้น ม.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15406

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.