ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

¨ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์

¨คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์

¨องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

¨ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

¨คอมพิวเตอร์ยุคใหม่