เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

¨ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์

¨คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์

¨องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

¨ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

¨คอมพิวเตอร์ยุคใหม่