ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เบญจวรรณ วงษ์ปรีดา

โรงเรียนวัดบวรมงคล

คำอธิบายชั้นเรียน

เสริมทักษะคอมพิวเตอร์1