ปวช. 3/2 กร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สวัสดีครับ นักเรียน ที่ ขี้เหร่ ทุกคน 55555555555555555 ( น้องดำ)