เทคโนโลยี3
ผู้สอน

ยุพเยาว์ ทรงสบาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15435

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.