ปวช. 2/1คธ. วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ นักเรียนที่ น่ารักทุกคน

welcome to computer