homeชั้น ม.1/5
person
ชั้น ม.1/5

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.1/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1544

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5
มีสมาชิกทั้งหมด 40  คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)