ปวช. 2/1 ธุรกิจดอกไม้ และ ปวช. 2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ

คนดำและ คนไม่ดำ ทุกคน

ยินดีต้อนรับครับ