คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ม.3/3 ปีการศึกษา 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างปัญหาพานักเรียนสู่การคิด

เพื่อพิชิตความฝันอันยิ่งใหญ่

เพิ่มปัญญาทักษะกล้าสามารถไกล

สตรีไทยเป็นพลังสร้างสังคม