ผู้สอน
นันทพล มียิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ม.3/3 ปีการศึกษา 2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15451

สถานศึกษา

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างปัญหาพานักเรียนสู่การคิด

เพื่อพิชิตความฝันอันยิ่งใหญ่

เพิ่มปัญญาทักษะกล้าสามารถไกล

สตรีไทยเป็นพลังสร้างสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.