เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

DTSD 232 Articulator

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุทัศน์ จิตรชื่น

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

รายวิชา ทพชท 232 ฟันเทียมทั้งปาก หัวข้อการสอน กลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง (Articulator)