มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชการเขียนโปรแกรม(ภาษาซ๊)