วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชาติชาย ศิริรัตนพงษ์

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

เรียนด้วยความตั้งใจ