วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชาติชาย ศิริรัตนพงษ์

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนด้วยความตั้งใจ