อนุบาล 2 คุณครูเมทินี
ผู้สอน

เมทินี แก้วไชยะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อนุบาล 2 คุณครูเมทินี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15493

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.