คณิตพื้นฐานเทอม 1 ครูปัญญาพร

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น