คณิตพื้นฐานเทอม 1 ครูปัญญาพร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น