วิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

Chirawuth Boonsak

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเคมี เรื่องธาตุและสารแระกอบในอุตสาหกรรม