วิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม


ผู้สอน
Mr Chirawuth Boonsak
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา
155

สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

คำอธิบายวิชา

วิชาเคมี เรื่องธาตุและสารแระกอบในอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books