homeม.1/7
person
ม.1/7

ผู้สอน
นาย ศุภชัย ราชผึ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1550

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมนำวิถี   มีความเป็นสากล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)