วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์
ผู้สอน

พรสวรรค์ มาณะศิลป์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15503

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.