นางศิราวัลย์ ชานุชิต

ศิราวัลย์ ชานุชิต

โรงเรียนอนุบาลเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนโดยครูศิราวัลย์ ชานุชิต